scherpe inkoopprijzen

snelle levering

compleet aanbod

Selecteer een pagina

Vanuit diverse podotherapie praktijken is de vraag bij ons binnengekomen of wij, in navolging van het succesvolle webinar betreft het implementeren van de MDR,  ook informatie kunnen verschaffen en podotherapeuten kunnen helpen met de implementatie van de regelgeving omtrent de Wtza voor podotherapiepraktijken.  Er is vooral behoefte aan verdieping en een praktische uitleg. Wij willen hier graag gehoor aan geven en hebben BDO (afdeling Legal) en Bartraij & Nijssen Accountants en Adviseurs, welke zich gespecialiseerd  heeft in de podotherapiepraktijk, bereid gevonden dat zij hieraan hun medewerking verlenen zodat we zeker weten dat de informatie die gedeeld wordt ook juridisch juist is.

Vanuit BDO zullen Victor Kradolfer, director Ondernemingsrecht/gezondheidsrecht en Bram Hautvast, partner BDO legel en MT-lid branchegroep zorg, aanwezig zijn. 

Zij kunnen al jullie vragen beantwoorden en zijn nadien ook beschikbaar, via een portaal waar ook hulpmiddelen kunnen worden gedownload, voor vragen en hulp.

Vanuit Bartraij & Nijssen Accountants en Adviseurs, zal Melvin Bartraij Accountant-Administratieconsulent en Register Belastingadviseur aansluiten 

Met ingang van 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (WTzi). In de nieuwe wet zijn nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders opgenomen.  Er zullen een aantal zaken voor startende podotherapiepraktijken veranderen waaronder een meldplicht. Maar ook voor veel bestaande podotherapiepraktijken heeft de wet grote gevolgen. 

Het doel van de wet is: het vergoten van transparantie waar het gaat om de financiële middelen die vanuit de Zorgverzekeringswet beschikbaar worden gesteld. Binnen de podotherapeutische zorg gaat dat om middelen ten behoeve van de preventie van (diabetische) voetulcera, het aanscherpen van de kwaliteitseisen, vergroting en bewustwording/verantwoordelijkheid en het in beeld brengen van alle zorgverleners voor de overheid. 

De Wtza bestaat uit 3 onderdelen:

  1. de meldplicht;
  2. de vergunningplicht;
  3. de eis van een onafhankelijk toezichthouder (verbonden aan de vergunningplicht).

Samen staan we sterker en kunnen we ook dit boontje doppen.

Aanmelden kan via onderstaand formulier:

Het Webinar vindt plaats op dinsdag 25 januari 2022 van 19.00 uur tot 21.00 uur.

Zoals u van ons gewend bent vragen we voor deelname een vergoeding van €50,- welke je daarna, middels een kortingscode, volledig kan besteden aan producten besteld bij allesvoordepodotherapeut.  Dus eigenlijk is het Webinar weer gratis.

Deelname geeft indirect een stimulans aan het  inkoopkanaal voor podotherapeuten wat in het leven is geroepen om door samen te werken en kennis en kunde te delen,  innovatie te stimuleren en prijzen laag te kunnen houden.

Wat mag u verwachten:

Tijdens het webinar zal er algemene informatie gegeven worden over wat de Wtza voor podotherapeuten betekent maar ook onder meer:

  • Hoe kun je een Raad van Toezicht oprichten, wat zijn de eisen waaraan de leden moeten voldoen?
  • Wat is een cliëntenraad?
  • Hoe zorg  je voor de juiste financiële jaarverantwoording, en kun je de financiën scheiden. Wat zijn daarin de verschillen tussen een eenmanszaak, een maatschap of een BV?
  • Hoe leg je alles vast in een beleid?